Bijscholing contact: voor groepen of teams.

Bijscholing contact: voor collega’s of groepen.
“Afstemmen op jezelf en je groep”.

De training is bedoeld als bijscholing in 2 dagdelen, met tussenliggende tijd om zelf aan de slag te gaan met hetgeen je ontdekt hebt. Indien gewenst is ‘bijscholing contact’aan te passen als eenmalige bijeenkomst voor teambuilding. Naast teambuilding is de training erg geschikt om je verder te ontwikkelen in het beroepsmatige contact met andere mensen.
Denk bv. aan werken in de zorg of klantcontacten in de ict of verkoop.

In bijscholing contact ga je aan de slag met de volgende vragen:

• Hoe maak je contact met je team en met  individuele personen?
• Hoe zorg je ervoor dat een ander zich herkend, gezien en gehoord voelt?
• Voel je je verbonden met je team of klant en hoe merk je dat?
• Ben jij als individu, voor het team/de ander voelbaar aanwezig? (Je krijgt uitleg over de term “presentie”, jezelf presenteren vanuit contact.)
• Hoeveel  ruimte geef je een ander en neem je zelf in?
• Welke rol neem je aan in de groep en past die bij je wens?
• Hoe ga je om met een ‘lastige’ collega of klant?
• Hoe beinvloedt je omgeving het contact?

Bijscholing contact: verbinding tussen jou en de ander:

Om je te blijven ontwikkelen als een goede beroepsbeoefenaar is het contact maken en het afstemmen met je doelgroep van essentieel belang. Daarom werken we met bijscholing contact aan persoonlijke vorming. Je gaat ontdekken wat voor jou persoonlijk belangrijk is. Dit voor het ontwikkelen van een beter contact met je team of klant. In het contact tussen jou en de ander is wederzijdse erkenning, je gezien en gehoord voelen, belangrijk. Vanuit je eigen ontdekkingen ontstaat inzicht in hoe je dit in je werk toe kunt passen.

Leren door doen:

Bijscholing contact bestaat uit ervaringsgerichte oefeningen gekoppeld aan bovenstaande vragen en gebaseerd op haptonomische principes. Je leert je bewust te worden van de verschillen tussen je denken, je voelen en je handelen in contact met de groep of de ander. Je gaat als het ware kijken naar je unieke presentie en hoe je die het beste kunt inzetten.

Bijscholing contact bestaat uit 2 dagdelen. Een dagdeel waarbij we aan de slag gaan met haptonomische ervaringsoefeningen. Hierbij ga je vooral naar jezelf kijken en hoe je jezelf presenteert aan de buitenwereld. Na deze eerste bijeenkomst nodigen we je uit om het geoefende in de praktijk te gaan ervaren en uit te proberen tijdens je werk.
Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we oefenen aan de hand van jullie eigen casussen.
Daarna kan op verzoek individuele begeleiding plaatsvinden, in de vorm van een werkbezoek waarbij een van ons meekijkt en feedback geeft.

Bijscholing contact wordt verzorgd door:

Monique Zeegers, docent Hogeschool Arnhem Nijmegen en Haptonomisch counselor
Titia Baak, activiteitenbegeleider stichting Dichterbij en Haptotherapeut bij Haptotherapie Baak

haptonomie bijscholing contact groep teamhaptonomie bijscholing contact groep team