Dagbesteding door Haptotherapie Baak Nijmegen

Voor wie is de dagbesteding bedoeld:

De individuele dagbesteding is bedoeld voor diegenen die baat hebben bij een uurtje professionele, individuele aandacht en begeleiding. Het aanbod wordt afgestemd op de zorgvraag en is daardoor geschikt voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld voor ouderen. (bv. bij dementie, auditieve/visuele problemen, eenzaamheid).
De basis is belevingsgerichte zorg: samen met de cliënt, in het moment een positieve beleving opbouwen. Titia van Haptotherapie Baak Nijmegen volgt geen standaardprotocol maar kijkt naar de behoeften van de cliënt op dat moment.
Het wekelijkse bezoek zorgt voor:

 • Verhoging van het plezier in het leven van de cliënt.
 • Toekomen aan activiteiten waar de cliënt van geniet.
 • Ontdekken van nieuwe mogelijkheden/activiteiten.
 • Positieve prikkeling of juist tot rust komen.

Gebied:
O.a. Nijmegen, Wijchen, Overasselt, Heumen, Malden, Winssen, Ewijk, Druten, Lent,
reisafstand max 20 km vanaf Nijmegen-Dukenburg.

Aanbod van dagbesteding:

Het aanbod wordt afgestemd op de vraag. Mogelijkheden zijn onder andere:

 • Opbouwen van contact vanuit voelen/aanvoelen/inspelen op de beleving in het moment.
 • Samen bezig zijn met activiteiten die de cliënt aanspreken, passend bij zijn ontwikkeling en persoonlijkheid. Dit kan variëren van samen zingen,
  muziek maken, koken, blokken bouwen, tot de krant lezen, wandelen, fietsen, boodschappen doen, etc. Ook het samen ‘niets doen, maar samen zijn
  is een ‘activiteit’ die veel cliënten aanspreekt!
 • Indien gewenst overdracht naar anderen zodat nieuwe ontdekkingen in activiteitenaanbod en benaderingswijze overgenomen kunnen worden.

dagbesteding haptotherapie Baak Nijmegen

 

Dagbesteding of therapie; de intake.

Afspraak 1: gesprek met cliënt en/of contactpersoon. Vaststellen van de hulpvraag.
Afspraak 2/3: Indien beschikbaar lezen van het dossier en observatie in de woonsituatie.
Afspraak (3),4,5,(6): contactsessies met cliënt.
Afspraak 6/7: gesprek met contactpersoon of cliënt, eventueel bijstellen hulpvraag.
Vervolgafspraken, bv. wekelijks of 2-wekelijks.

Zie voor tarieven tabblad kosten. Het uurtarief is inclusief indien nodig voorbereiding, overleg en rapportage. Voor meer informatie t.a.v. mijn achtergrond en mogelijkheden zie ‘de therapeute’ of neem contact op.

Dagbesteding vanuit Pgb:

Omdat ik ingeschreven ben bij de kamer van koophandel, is het mogelijk de ingekochte
dagbesteding vanuit het Pgb te betalen. Of dit in uw situatie van toepassing is kunt u navragen bij uw zorgkantoor.

Home