trainingen-reglement

Reglement en betalingsvoorwaarden,
t.a.v. trainingen o.b.v. haptotherapie Baak:

trainingen reglement haptotherapie Baak Nijmegen

 • Het tarief voor de trainingen wordt in afstemming met de opdrachtgever bepaald en in een daarop afgestemde offerte voorgelegd.
 • Na ondertekenen en retourneren van de offerte is de aanmelding definitief.
 • Annulering:
  Aan annulering tot 14 dagen voor aanvang van de training zijn geen kosten verbonden.
  Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training is geen restitutie mogelijk. In overleg kan bekeken worden de training te verplaatsen naar een andere datum.
 • ┬áDe maximale groepsgrootte is 12 personen. De training gaat door vanaf 6 aanmeldingen.
 • Indien men na aanvang van een meerdaagse training, de deelname geheel of ten dele stopt, wordt de totale training in rekening gebracht.
 • Na afloop van de training zal de factuur digitaal verzonden worden. Betaling dient binnen 2 weken voldaan te worden.
 • De namens haptotherapie Baak Nijmegen afgezegde afspraken, worden verzet naar een nader door de beide partijen te bepalen datum en tijdstip. Mocht zich dit voordoen, dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 • Men is niet gerechtigd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van haptotherapie Baak, cursusmateriaal af te staan aan derden of in gebruik te geven.
 • Alle materialen gebruikt in de training zijn ontworpen door en bezit van haptotherapie Baak.

Kwalificatie

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ.
Voor de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. NFG-zorgverleners zijn geschoold op minimaal Hbo-niveau. NFG-registerleden krijgen een licentie die tweejaarlijks opnieuw moet worden aangevraagd. Zo blijft de kwaliteit van de geboden diensten in ontwikkeling.
Daarnaast is het registerlidmaatschap gekoppeld aan de NFG-beroepscode en het NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit.
Het Registratie en Tuchtrecht-Instituut (RTI) is een waarborg voor een juiste titelvoering, beroepsinhoud en taakafbakening.

NFG logo voor haptotherapie Baak NijmegenRBCZ haptotherapie Baak Nijmegen

Om mij te blijven ontwikkelen volg ik nascholingen en neem deel aan intervisie.

Onder het kopje AGV vindt u alle aanvullende informatie die voor u belangrijk kan zijn in het kader van privacy en gegevensbescherming.